Verkkokauppa

täydellinen integraatio

Retail Hosting -verkkokauppa, ostoportaali ja rajapinnat voidaan liittää yhdeksi laajaksi kokonaisuudeksi. Tämän lisäksi Retail Hosting -palvelut ovat integroitavissa melkein mihin tahansa muuhun sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin voit hyödyntää täysin myös yrityksesi olemassaolevat ohjelmistot.

Järjestelmäintegraatioilla voidaan tehostaa tiedonsiirtoa ja järjestelmien yhteistoimintaa sekä vähentää ohjelmien päällekkäisyyttä. Näin saavutetaan valinnanvapautta ja kustannustehokkuutta yrityksesi toimintoihin.

Integroinnilla varmistetaan myös tiedon muuttumaton kulku sähköisestä kauppakanavasta muiden järjestelmien käyttöön. Kun tiedonkulku on automatisoitu, vähenee myös manuaalisessa ylläpitotyössä tapahtuvien virheiden määrä.

Järjestelmäintegraatioissa rajapintamuunnokset toteutetaan pääasiassa Microsoft BizTalkilla®. BizTalkin käyttö mahdollistaa klusteroinnit, kattavan valvonnan, suorat tiedonsiirto- ja sanomanvälitysrajapinnat sekä ohjelmistorajapinnat.

Retail Hosting -palvelut ovat integroitavissa mm seuraaviin järjestelmiin:

  • Lemon
  • Netvisor
  • Visma
  • Itella
  • Schenker
  • Basware