Verkkokauppa

Osaamista projektinhallintaan

Tekninen osaaminen

Ohjelmistomme toiminnallisuus perustuu tuotevalmistajien, maahantuonti- ja jälleenmyyjäyritysten kanssa pitkässä yhteistyössä kehitettyihin tuotteisiin. Työntekijämme ovat alan vankkoja asiantuntijoita ja pitkän kokemuksen omaavina osaamme ottaa huomioon toiveenne ja huolenne.  Tekninen osaamisemme takaa onnistuneen ja hallitun projektin. Järjestelmiemme kautta kulkee päivässä noin 2000 tilausriviä, yhteissummaltaan noin 8,6 miljoonaa euroa vuodessa.

E-Bros on toteuttanut laajoja ohjelmistoratkaisuja useille eri toimintasektoreille. Erikoisosaamistamme on laajojen tietomäärien hallinta sekä tiedon siirto, WWW-pohjaisten 24/7 käytössä olevien palveluiden toimittaminen sekä (erityisesti IT) toimitusketjun tuntemus. Työvälineinä E-Bros käyttössä on esimerkiksi MS Visual  C++, C#, MS BizTalk, MS SQL Server.

Projektinhallintaosaaminen

Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus projektien vetämisestä ja aikataulussa loppuunsaattamisesta. Toteuttamiemme projektien kirjo on laaja pienistä muutaman päivän projekteista aina laajoihin vuosien kestoisiin kokonaisuuksiin. Projektien lisäksi keskeinen osa on eri osa-alueiden toimivuudella tuotannossa sekä lisäosien saumattomalla liittämisellä jo tuotannossa olevaan ohjelmistoon. Ymmärrämme myös miten kokoluokaltaan pienikin projekti voi olla toiminnan kannalta tärkeä. Suunnittelu lähtee aina yrityksen prosessien parantamisesta ja helpottamisesta. Ohjelmiston tulee tuottaa lisä-arvoa ja helpottaa työtä ei lisätä tai vaikeuttaa prosesseja.

Teemme aina tarkan kartoituksen asiakkaan tarpeista, selkeän projektisuunnitelman sekä aikataulutuksen. Tämän jälkeen seuraamme, että projekti etenee annetussa aikataulussa.

Kattavat tukipalvelut

Tekninen tukemme ja asiantuntijamme ovet tukenanne jo Retail Hostingin käyttöönotossa. Kattava tukipalvelut auttavat käyttäjiänne kaikissa tilanteissa. Voitte kääntyä puoleemme milloin vain.

E-Bros luotettava ja asiantunteva kumppani

Sähköisten ratkaisujen kumppaniksi kannattaa valita alan pitkänlinjan osaaja.  E-Brosin osaava henkilökunta ja hyvät suhteet alan toimijoihin varmistavat projektisi onnistumisen.  Tunnemme sähköisen kaupankäynnin haasteet  ja tarjoamme käyttöösi testatun ja toimintavalmiin konseptin.